ESTADO POSICIÓN FINANCIERA


ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
{{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo | number:2}}
TOTAL ${{ totalActivoCirculante|number:2 }}
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO CORTO PLAZO
{{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo | number:2}}
TOTAL ${{ totalAPasivoCorto|number:2 }}
ACTIVO FIJO
{{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo | number:2}}
TOTAL ${{ totalActivoFijo|number:2 }}
ACTIVO DIFERIDO
{{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo | number:2}}
TOTAL ${{ totalActivoDiferido|number:2 }}
CAPITAL
{{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo | number:2}} {{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldo |number:2}} {{E.strDescripcion}} ${{E.dblSaldoEjercicio |number:2}}
RESULTADOS ${{Resultado |number:2}}
TOTAL ${{ totalCapital + Resultado |number:2 }}


PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV.
Canela #260
Iztacalco Ciudad de México
C.P: 08400
01 55 56 57 35 42

© 2019 PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV. | Todos los derechos reservados.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0