PLANTILLAS DE PRECIOS


Clave del Cliente {{plantilla.strCliente}} Nombre Del Cliente {{plantilla.strClienteNombre}}
Fecha inicio
Fecha Final
Vendedor Solicitante {{arrayEncabezado.strAgenteNombre}} Giro
{{arrayEncabezado.strGiro}}

ESTATUS DE PRECIOS.

  • 1 Mayor a Precio 2
  • 2 Mayor a Precio 3
  • 3 Menor a Precio 3


Clave Descripcion Vol. Ultimo Vol. Ultimo Precio Precio Lista Precio 2 Precio 3 Precio 4 Precio Minimo Costo Teoríco Margen CT Costo Promedio Margen CP Precio Plantilla Precio Sugerido % Inc.
{{articulo.strArticulo}} {{articulo.strDescripcion1}} {{articulo.dblCantidad}} {{articulo.intVolumenAnterior}} ${{articulo.dblUltimoPrecio | number:2}} ${{articulo.dblPrecioLista| number:2}} ${{articulo.dblPrecioLista| number:2}} ${{articulo.dblPrecioLista| number:2}} ${{articulo.dblPrecio2| number:2}} ${{articulo.dblPrecio2| number:2}} ${{articulo.dblPrecio2| number:2}} ${{articulo.dblPrecio3| number:2}} ${{articulo.dblPrecio3| number:2}} ${{articulo.dblPrecio3| number:2}} ${{articulo.dblPrecio4| number:2}} ${{articulo.dblPrecio4| number:2}} ${{articulo.dblPrecio4| number:2}} ${{articulo.dblPrecioMinimo| number:2}} ${{articulo.dblPrecioMinimo| number:2}} ${{articulo.dblPrecioMinimo| number:2}} ${{articulo.dblCostoTeorico| number:2}} {{(1-(articulo.dblCostoTeorico/articulo.dblPrecioSugerido))* 100 | number:2}}% ${{articulo.dblCostoPromedio| number:2}} {{(1-(articulo.dblCostoPromedio/articulo.dblPrecioSugerido))* 100 | number:2}}% ${{articulo.dblPrecioPlantilla | number:2}} {{articulo.dblPorcentajeInc | number:2 }}%


ACTUALIZAR
EXPORTAR A INTELISIS
RECHAZAR PLANTILLA


PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV.
Canela #260
Iztacalco Ciudad de México
C.P: 08400
01 55 56 57 35 42

© 2019 PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV. | Todos los derechos reservados.